ANBI gegevens en Jaarverslagen

In het jaarverslag vallen de huidige beleidslijnen te lezen en een activiteiten verslag van dat betreffende jaar.

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting zonder winstoogmerk, in de praktijk wordt de stichting ‘Studio de Bakkerij’ genoemd.

Hieronder kunnen de volgende documenten worden gedownload:

– Jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.
– Jaarverslagen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.
– MeerjarenBeleidsplan 2021-2024
– Document met alle verplichte ANBI gegevens
– ANBI formulier 2020
– Huidige statuten

 

Nieuws

Instagram

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins
Fout: er zijn geen verbonden accounts voor de gebruiker 17841401785984541.