Marieke van Oudheusden

Mijn favoriete programmering: de kindervoorstellingen, omdat ze vaak zo ontwapenend zijn en de kerstvoorstelling, omdat we daarmee een grote groep (eenzame) ouderen een mooie avond kunnen bezorgen.

Studio de Bakkerij is een podium van de wijk waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, in gesprek komen, samenwerken, en op wijkniveau verschil kunnen maken. Om de programmering vorm te geven gaan we op zoek naar behoeften in de wijk en vragen we wijkbewoners om samen met ons de programmering vorm te geven. Ik ben een meedenker en een meemaker!

Nieuws

Instagram