Meemaakpodium


Bakkerij productie

Studio de Bakkerij heeft een vraaggerichte programmering en eigen producties gericht op kinderen en ouderen. Het laatste jaar is geëxperimenteerd met co-creatie en er is een wijkverbinder aangesteld om bestaande samenwerkingen te onderhouden en nieuwe contacten met bewoners en organisaties aan te gaan. 

Als MeeMaakPodium wil de Bakkerij nog actiever verbinding met wijkbewoners. De stap naar meer co-creatie willen ze zetten door middel van het verdiepen en intensiveren van wijknetwerken/ambassadeurs. Daarnaast wil het theater een brug slaan tussen nabijgelegen culturele instituten en hun expertise inzetten om een breed publiek en deelnemers te bereiken. Zo wordt voor de ontwikkeling van jongerenprogrammering het wijkpanel talentontwikkeling opgericht, waarin wijkorganisaties en vertegenwoordigers van jongerencultuur én jongeren zitting hebben. Tevens wordt met de omgeving randprogrammering ontwikkeld om zodoende nog meer een huiskamer zijn voor de wijk.