Music for Anyone (Calm-Zone)

Music for Anyone (Calm-Zone)


Muziek

EN follows

Je koopt hier tickets voor het calm-zone concert van 10.00 – 10.30. Wil je naar het motion-energy concert om 11.30? Klik dan hier.
NL Studio Bakkerij en Music for Anyone willen u graag uitnodigen voor een speciale concertserie.

Trio concert met Nina, Carmen & Dorota
10:00 – 10:30 Nina, Carmen en Dorota treden op tijdens het "calm-zone"concert.
Een concert met een rustigere sfeer, maar vereist geen totale stilte of stilzitten. Er is veel ruimte tussen de zitplekken en er is gedimd licht.

11:30 – 12:00 Nina, Carmen en Dorota treden op tijdens het "motion-energy" concert.
Dit concert biedt veel ruimte om te bewegen en er is levendige verlichting. Dit is een concert waar het oké is om jezelf vocaal en fysiek uit te drukken.

Tijdens beide concerten wordt dezelfde muziek gespeeld. Het verschil tussen de concerten is dat ze elk een andere sfeer heeft. Het is belangrijk om te weten dat dit een try-out is, dus we zouden graag willen horen wat je ervan vindt. Daarom is jouw aanwezigheid het belangrijkste!

Over Music for Anyone
‘Anyone’ of ‘Iedereen’ kan verwijzen naar mensen met speciale behoeften, verzorgers, vrienden en familie, en naar Iedereen die geïnteresseerd is om te komen luisteren.
Music for Anyone stelt zich ruimtes voor waarin het publiek zichzelf kan zijn en waar mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen, samen van muziek kunnen genieten in een gastvrije omgeving.
Music for Anyone ziet een toekomst voor zich van publiek dat niet alleen divers is in leeftijd, etniciteit, of cultuur, maar ook divers is op manieren die minder zichtbaar zijn of begrepen worden in onze samenleving.
Music for Anyone respecteert en begrijpt dat iedereen verschillende behoeften heeft heeft. Daarom zullen we blijven werken aan verschillende formats die geschikt zijn voor verschillende mensen.

Een trio muzikanten die samen muziek maken en verschillende tradities samenbrengen:
Nina Künzel – zang
Carmen Terol – fluit
Dorota Matejova – zang

Kunnen wij u helpen met uw bezoek? We zijn blij om samen een comfortabel bezoek voor jouw (en uw familie) te faciliteren. Uw aanvragen mogen naar Christine: fp.cornwell@gmail.com of je kunt dit formulier invullen: https://forms.gle/72vqwKgbGF2Skm4o7.
//

Here you are buying tickets for the calm-zone concert from 10.00 – 10.30. Do you want to go to the motion-energy concert at 11.30? Click here.
EN Studio Bakkerij and Music for Anyone invite you to a tryout for a new concert series.

Trio concert with Nina, Carmen & Dorota
10.00 – 10:30 Nina, Carmen, and Dorota perform in a calm-zone concert.
This concert has plenty of space between seating or cushions and there is low-lighting. Calm zone is a concert which has a quieter atmosphere for listening but does not demand total silence or stillness.

11:30 – 12:00 Nina, Carmen, and Dorota perform in motion-energy concert.
This concert has lots of space for moving around and there is vibrant lighting. Motion-energy is a concert where it is ok to express yourself vocally and physically.

The same music is performed during both concerts. The difference between the concerts is that they each facilitate a different atmosphere. It is important to be aware that this is a try-out, so we would love to hear what you think. For this reason, you being present is the most important part!

About Music for Anyone
Anyone could refer to people with special needs, carers, friends, and family, but also to Anyone who is just interested in joining us.
Music for Anyone imagines spaces where audience members can be themselves, and where people who don’t usually sit in the same space can appreciate music together in a welcoming environment.
Music for Anyone sees a future of audiences that are not only diverse in age, ethnicity, or culture, but also diverse in ways which are less visible or understood by mainstream society.
Music for Anyone respects and understands everyone needs different things, so we will continue to develop different formats to suit different needs.

A trio of musicians will play together who bring different traditions together. Featuring:
Nina Künzel – voice
Carmen Terol – flute
Dorota Matejova – recorder and voice