Molinos y gigantes (flamenco)

Molinos y gigantes (flamenco)


Muziek
Theater

Molinos y Gigantes

Een flamencovoorstelling over de Tachtigjarige Oorlog

“Ziet, uwe genade – antwoordde Sancho – die dingen daar gelijken giganten, maar het zijn slechts windmolens…”

– Don Quichot, Cervantes, 1605

Hoeveel molens en hoeveel giganten zijn er in een oorlog? Vaak lijkt het alsof sommigen willen dat we alleen kwaadaardige reuzen zien, terwijl het, als we van dichtbij kijken, om onschuldige molens gaat. Een zwijgende meerderheid die slechts op zoek is naar vrede en rust. Zijn er goeden en slechten? Bestaat de ware overwinning wel?

Met de Tachtigjarige Oorlog als vertrekpunt, brengt flamencogroep Haymah in deze voorstelling een reflectie op tijden van strijd. Langs de weg van de muziek, de dans en de emotie, begeleid door prachtige projecties, geven zij uiting aan de diverse aspecten die bij deze periodes horen: de verschrikking, de verbanning, de hoop, de vermoeidheid, de overwinning op het slagveld en de langverwachte vrede.

Haymah is een flamencogroep, bestaande uit zowel Nederlandse als Spaanse muzikanten, die elkaar langs zeer uiteenlopende wegen in Rotterdam hebben leren kennen en elkaar hebben gevonden in de liefde voor de Zuid-Spaanse flamenco. In hun muziek maken zij gebruik van de oneindige hoeveelheid mogelijkheden tot expressie die de flamenco hen biedt. Ze maken eigenzinnige arrangementen en zoeken daarin samenwerkingen met andere artiesten op.

Erminia Fernández, zang

Miki María Vos, dans

Irene Gabarrón, fluit

Vicente José Santiago, gitaar

Jur Vermijs, gitaar

Javier Infestas, percussie

Meer informatie: haymah.com