Door de ogen van…

Door de ogen van…


Film
Talkshow & Debat

Een avond lang kijken we door de ogen van een spraakmakende buurtbewoner. Vanavond is Maike Drooduin onze gast en zij kiest filmfragmenten en de hoofdfilm en wordt geïnterviewd over de achtergronden van haar keuzes.

Studio de Bakkerij i.s.m. Cinenoord

Maike
Maike Drooduin is op 21 oktober 1955 in Paramaribo geboren en op 14 jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Zij is heel actief geweest binnen het kerkelijk werk van de Evangelische Broeder Gemeente Rotterdam met name in kinder- en jongerenwerk en het organiseren van jongerenkampen voor Surinaamse kinderen.
Het was rond 1975, de tijd dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland en een grote stroom Surinamers hier naar toekwam. Er waren veel maatschappelijke problemen zoals huisvesting, opvoeding, het leven tussen 2 culturen, schoolproblemen.
Na haar opleiding aan de Sociale Academie Rotterdam werd Maike sociaal cultureel werkster om Surinaamse jongeren goed op te vangen. Zij begon in het Oude Noorden met het opzetten van activiteiten voor jongeren in bestaande buurt- en clubhuizen. Ze pakte de schoolcontacten op en ook de problemen die er ontstonden rond de opvoeding in andere dan alleen de Surinaamse samenleving.

Begin jaren 90 is zij overgestapt naar het ouderenwerk toen bleek dat veel Surinaamse ouderen in een isolement zaten en geen aansluiting vonden binnen de bestaande buurt- en clubhuizen. Ook voor deze groep heeft zij activiteiten opgezet om ze weerbaarder te maken in deze samenleving.

Momenteel werkt Maike bij een Maatschappelijk Ondersteuningsbureau waarbij zij de ouderen door middel van het aanvragen van WMO indicaties op weg helpt naar verschillende dagbestedingsactiviteiten en andere voorzieningen.

Naast alle vrijwillige activiteiten heeft zij ook nog tijd voor zichzelf. Ze bezoekt graag theatervoorstellingen en is pas oma geworden van een schattige kleindochter!

De filmkeuze van Maike:
HOE DUUR WAS DE SUIKER – Jean van de Velde – 120min
hoe duur