Door de ogen van…

Door de ogen van…


Film

Een filmavond samengesteld door Marianne Vorthoren.

Een avond lang kijken we door de ogen van een spraakmakende buurtbewoner. Deze eerste editie draait om voormalig directeur SPIOR, Marianne Vorthoren. SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en is gevestigd in de Agniessebuurt.
Deze koepelorganisatie van 72 aangesloten moskeeën en islamitische organisaties heeft een scala aan activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op de terreinen van onder meer onderwijs, werk, inburgering, maatschappelijke dialoog, discriminatie en emancipatie. Vaak met een intermediaire rol tussen achterban enerzijds en overheden, maatschappelijke instellingen en media anderzijds. SPIOR wil bijdragen aan een bredere samenleving, waarbij we niemand uitsluiten van onze activiteiten.
Marianne kiest tv-, video- en filmfragmenten en een hoofdfilm en wordt geïnterviewd over de redenen van haar keuzes.

Hoofdfilm: Victoria & Abdul (2017)
‘Victoria and Abdul’ vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk
Drama / Biografie
112 minuten