Doek | Zeevlam

Doek | Zeevlam


Theater

Twee acteurs, zes personages en heel veel drank. Collega’s, geliefden of beiden? Geestig en wrang leggen Lies & Richard elkaars leven bloot als zij na tien jaar opnieuw gaan samenwerken.

DOEK! van Maria Goos is hilarisch, scherp en ad rem. Komedie en tragiek wisselen elkaar in hoog tempo af, waarbij de acteurs in de huid van diverse personages kruipen, van heden naar verleden schakelen en van euforie naar bezinning.

Tekst: Maria Goos
Regie: Ariane van Vliet
Spel: Linda Møller & Casper van Boheme