EXPOSITIE: Het Nagesprek


Expositie
Nieuws

EXPOSITIE: Het Nagesprek

Het werk dat nu in de foyer hangt, is van twee kunstenaars die te gast zijn geweest bij Het Nagesprek: Sarojini Lewis en Suelae Robinson. Zij doen beiden op eigen manier onderzoek naar hun familiegeschiedenis, aan de hand van archiefstukken, literatuur en oral history en vertalen dit naar een visuele vertelling. Hierin ligt het accent niet zozeer op historische kennis maar op het overbrengen van emotie en op geschiedenis als inspiratiebron van eigentijds erfgoed. Hun werk is een aanzet om het Nagesprek ook buiten de talkshow met elkaar te blijven voeren, omdat het een geschiedenis is die ons allemaal aangaat.

Officiële opening: 30 mei.