Missie

Studio de Bakkerij brengt mensen samen.

Rotterdam is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. Deze diversiteit brengt een veelheid aan meningen en zienswijzen met zich mee, die regelmatig schuren. Studio de Bakkerij gelooft in samenleven. In een fijne samenleving kijken mensen naar elkaar om en respecteren elkaar.

De culturele huiskamer van Studio de Bakkerij verbindt Rotterdammers door theater- en taalbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar te leren kennen.

We onderscheiden ons door een brugfunctie te vervullen. Rotterdammers en niet-Rotterdammers maken in en buiten Studio de Bakkerij op een laagdrempelige manier kennis met verrassende, veilige, experimentele, tra- ditionele, en innovatieve hoogwaardige kunst. Wij zijn een tussenstation voor professionele jonge theatermakers en acteurs op weg naar een zelfstandig bestaan.Wij verwelkomen makers die zich willen verdiepen in werken met taal en tegelijkertijd sociale thema's in hun werk aansnijden.

Studio de Bakkerij is uniek. Bescheiden in grootte maar bomvol verrassingen die verbinden en verwonderen.