Studio de Bakkerij is op zoek naar vrienden

Studio de Bakkerij groeit en bloeit en daar zijn we ontzettend blij mee! Mede dankzij ons grote vrijwilligers team en de inzet van onze bescheiden groep vaste medewerkers hebben we de afgelopen jaren een mooie plek in de stad weten te creëren. 

Echter kunnen we de komende jaren alleen zo'n mooie plek blijven als we financieel meer middelen tot onze beschikking hebben dan dat we tot nu toe hebben gehad. Daarom is Studio de Bakkerij op zoek naar vrienden. En wie weet ben jij wel iemand die mee wil doen aan ons broodprogramma!

Broodprogramma, wat is dat dan?

We leggen het u hier graag uit. Mensen vinden het nogal verwarrend dat er in Studio de Bakkerij geen brood te koop is. Daar willen we graag verandering in brengen. Dus sla u slag en koop u brood voortaan in Studio de Bakkerij.

Dit hebben we in het arsortiment:

EEN BOTERHAM € 50,00 hiervoor krijgt u de nieuwsbrief, een koekje bij de koffie en uitnodigingen voor premières.

EEN HALFJE WIT € 100,00 hiervoor krijgt u de nieuwsbrief, 2 vrijkaarten voor een première incl. een drankje.

EEN HEEL MEERGRANEN BROOD € 250,00 u krijgt hiervoor een speciale zondagmiddag brunch met een voorstelling en 2 vrijkaarten voor een première incl. drankje.

EEN SPECIAAL BROOD Wilt u Studio de Bakkerij steunen voor meer dan €250? Of wilt u een vriend worden die jaarlijks een donatie doet aan Studio de Bakkerij? Dan gaan wij een speciaal brood voor u bakken kijken we met elkaar naar de mogelijkheden.

Elke 'bestelling' is welkom! Door uw gift kan Studio de Bakkerij jong talent een kans blijven geven, een plek zijn voor alle Rotterdammers en blijven vernieuwen en verbeteren. 

U kunt uw bestelling doen door uw gift over te maken naar IBAN NL31 TRIO 0254 4860 61 t.n.v. Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij te Rotterdam o.v.v. BESTELLING BROODPROGRAMMA.

Wij danken u voor uw bijdrage!

GEEFWET

Studio de Bakkerij is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - Culturele Instelling (CI). De Geefwet stimuleert het schenken aan deze instellingen en daarom geldt dat u, voor het vaststellen van de inkomstenbelasting, 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken.

Dit betekent dat Studio de Bakkerij valt onder de per 1-1-2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI. Zowel de eenmalige gift als periodieke schenkingen aan Studio de Bakkerij zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Ook voor zakelijk partners is er fiscaal voordeel.

Giften door particulieren - inkomstenbelasting
Giften van particulieren aan Studio de Bakkerij kunnen van de belastingaangifte worden afgetrokken. Voorwaarde is dat de gift minimaal 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner is met een minimum van € 60,00. Maximaal mag de gift 10% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner bedragen.

Aangezien Studio de Bakkerij is aangemerkt als CI (culturele instelling ) kan een gever gebruik maken van een multiplier. De gift mag met een multiplier van 25% verhoogd worden (voor de belastingaangifte). Met deze multiplier kunnen particulieren 25% extra aftrekken van hun gift aan een erkende culturele instelling (ANBI-CI). De multiplier bestaat sinds 1 januari 2012 en kan over max. € 5.000,00 aan giften per jaar aan culturele instellingen worden toegepast. Een gift van van € 1.000,00 is dan voor € 1.250,00 aftrekbaar van uw drempelinkomen.

Indien u periodiek voor een vastgelegde periode van 5 jaar schenkt zijn de belastingvoordelen zeer aantrekkelijk.

Voorbeeld:
Wanneer u in belastingschijf 4 valt (52%) en u schenkt voor een vastgelegde periode van 5 jaar €1500 kunt u per jaar €1500 x 1,25 = € 1875 aftrekken van uw belastbaar inkomen. Uw belastingvoordeel is dan €975.  U schenkt dan netto slechts €525 per jaar en Studio de Bakkerij ontvangt €1500 per jaar. Over vijf jaar heen kost dit u dan €2625 maar help u ons dan met maar liefst met €7500!

Dan zit u pas echt met een goed gevoel in de zaal!

Giften door NV, BV, stichting of vereniging - vennootschapsbelasting

Het is ook voor de vennootschapsbelasting fiscaal voordelig om een gift te doen aan een CI. Er is geen drempel voor deze aftrekmogelijkheid, maar wel een plafond. De aftrek is ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-.

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) kent ook een multiplier. De multiplier bedraagt voor de vennootschapsbelasting 1,5 en is dus niet gelijk aan de multiplier voor de inkomstenbelasting. Een gift kan derhalve voor de vennootschapsbelasting met 50% worden verhoogd. Ook wordt er aan deze verhoging een maximum gesteld. De vennootschapsbelasting kent een maximale verhoging van € 2.500,00, hetgeen betekent dat – evenals bij de inkomstenbelasting – de multiplier maximaal bij een gift van € 5.000,00 kan worden toegepast.

De multiplier voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting geldt voor een periode van vijf jaar en vervalt daarom op 1 januari 2017.

Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden van de fiscale aftrek van uw gift aan Studio de Bakkerij dan kunt u via het onderstaande formulier contact opnemen met ons. Wij zullen dan, eventueel na raadpleging van onze fiscalist, uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Informatie aanvragen

Velden gemarkeerd met een ster (*) zijn verplicht in te vullen