Gezocht lid Raad van Toezicht

Studio de Bakkerij is in 2017 opgenomen in het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en wil de komende jaren haar culturele profiel en functie in de wijk verder versterken en als organisatie zich verder professionaliseren. 

De organisatie bestaat naast initiator en directeur Maarten Bakker uit een klein betaald team van bevlogen medewerkers en een onbetaalbare poel van betrokken vrijwilligers. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wil een deskundig, divers team zijn waarin verschillende kennis en ervaring elkaar aanvullen om daarmee, betrokken maar op enige afstand van de uitvoering, bij te dragen aan de ontwikkeling van een culturele organisatie met een grote maatschappelijke ambitie.

Als lid van de Raad van Toezicht ben je deelgenoot van een enthousiast team, vergroot je je netwerk, draag je bij aan maatschappelijk relevante ontwikkeling en heb je de kans om een veelheid aan activiteiten op het gebied van theater en culturele evenementen van nabij mee te maken. Wij streven naar een divers samengestelde Raad van Toezicht. 

Wegens aftreden van onze huidige financiële man zoeken we naar aan een vervangend lid met kennis van en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfskundige expertise.

Algemene eisen

Affiniteit met de visie en missie van Studio de Bakkerij.
Sparringpartner kunnen zijn voor de directie.
Geen tegenstrijdig belang.
Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren.
Relevant netwerk voor Studio de Bakkerij op zijn/haar expertise gebied en bereid dit ook in te zetten.

De Raad bestaat momenteel uit vijf leden en vergadert ten minste vier keer per jaar en ontmoet elkaar daarnaast ook buiten vergaderingen (al dan niet in kleinere delegatie afhankelijk van het onderwerp) als daartoe aanleiding is. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht enkele malen per jaar uitgenodigd voor speciale voorstellingen/activiteiten en personeel/vrijwilligersbijeenkomsten. 

Procedure en planning

Als je geïnteresseerd bent, verwijzen we je naar onze website: www.studiodebakkerij.nl voor meer informatie over Studio de Bakkerij.

Je kunt een interessemail + link naar up to date linkedinprofiel of cv sturen voor 15 augustus naar: cynthia.dekker@hotmail.com

Gesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht worden gevoerd op maandagavond 27 augustus en de eerste kennismakingsvergadering is 3 september

Nadere toelichting bij  Cynthia Dekker, voorzitter Raad van Toezicht, 06-14994686