anbi-gegevens

In het jaarverslag vallen de huidige beleidslijnen te lezen en een activiteiten verslag van dat betreffende jaar.

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting zonder winstoogmerk, in de praktijk wordt de stichting 'Studio de Bakkerij' genoemd.

Hier onder kunnen de volgende documenten worden gedownload:

- Jaarrrekeningen '14,'15, '16, '17
- Jaarverslag '17

- Document met alle verplichte ANBI gegevens
- Huidige statuten

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij jaarrekening 2017

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij jaarverslag 2017

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij jaarrekening 2016

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij jaarrekening 2015

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij jaarrekening 2014

Document met alle ANBI gegevens

Statuten Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij