Marieke van Oudheusden

Wie ben jij? 
Ik ben Marieke van Oudheusden
 
Hoe lang werk je bij de Bakkerij en wat is je functie?
Sinds mei 2017 werk ik als fondsenwerver bij Studio de Bakkerij 
 
Wat is je favoriete programmering? 
De kindervoorstellingen, omdat ze vaak zo ontwapenend zijn en de kerstvoorstelling, omdat we daarmee een grote groep (eenzame) ouderen een mooie avond kunnen bezorgen. 
 
Welke toegevoegde waarde heeft Studio de Bakkerij volgens jou voor de wijk? 
Studio de Bakkerij is een podium van de wijk waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, in gesprek komen, samenwerken, en op wijkniveau verschil kunnen maken.  
Om de programmering vorm te geven gaan we op zoek naar behoeften in de wijk en vragen we wijkbewoners om samen met ons de programmering vorm te geven.